Danko B. Marin: Naš kriminalac iz TV je već viđen u stripu ,,Alan Ford”

Naš kriminalac iz TV je već viđen u stripu ,,Alan Ford”

Kriminalac iz TV je već viđen u stripu ,,Alan Ford”.

Naš kriminalac iz TV je već viđen u stripu ,,Alan Ford"

Aleksandar Vučić je Katodika samo digao na politikantski ,,nivoJ”!

Advertisements

Uspela reforma SNSatanista!

Naš kriminalac iz TV je već viđen u stripu ,,Alan Ford”

Danko Budimira Marin

Advertisements