Danko B. Marin pred 9. mart (2. deo): O Vuku i Slavku i zašto Vuk ne kopa sam sebi jamu

Danko B. Marin pred 9. mart (2. deo): O Vuku i Slavku i zašto Vuk ne kopa sam sebi jamu

Danko B. Marin pred 9. mart (2. deo): O Vuku i Slavku i zašto Vuk ne kopa sam sebi jamu

DRUGI DEO Danko B. Marin Bastilja, TV Bastilja je tu – a gde je on?

Kazaračkim kolom protiv ortodoksnih levičara, komunista što komunistu Druga Tita osuđuju za revizionizam i napadom na svoje univerzitetske profesore: Vuk Drašković se ponovo rađa!

Danko B. Marin pred 9. mart (2. deo): O Vuku i Slavku i zašto Vuk ne kopa sam sebi jamu

Fizički rođen u banatskoj Međi (selo na granici sa Rumunijom) brzo ostaje bez majke, potom odrasta po ,,okolinama“ (VUKojebinama) Hercegovine… Mučenik teško opterećen kompleksom oca, na kog otac skoro zaboravlja u drugom braku: dobija 68-me i superiornog tatu! Novi ćale nije neka primitivna ruralna partizančina, urbano neuklopiv tip kao fizički otac grubijan Vidak, nego je to suptilni obaveštajac Slavko Zečević na čiji rad i danas možemo čuti kuknjavu u domaćim filmovima o uklanjanju Leke i Ćeće (Svetislav Stefanović).

Aleksandar Ranković počinje da nosi ista civilna odela kao Tito, ooOoooups takav može i maršalsku uniformu obući?

Plete godinama obaveštajnu mrežu drug Slavko, prisluškuje druga Leku (za partizanske partijaše drug Marko), vešto uspeva da ga PRISLUŠKIVANOG na Brionskom plenumu trajno odstrani iz politike zbog ,,prisluškivanja“ Druga Tita – tako slavno slavni Slavko postaje ministar unutrašnjih poslova Srbije.

Njegovom zaslugom, konkretnim radom, UDBA se decentralizuje, reformiše u federalizovanu SDB…

Počinje istinski raspad Jugoslavije pre Ustava iz 1974. godine, pre građanskog rata… No, najvažnije je da ćukajući papan Ćuk ima moćnu patrimoniju – novi pape ima ličnu podršku od pape jugoslovenskih komunista.

Nije ,,brand new“ tatica manje surovi destruktivac od primitivca Vidaka, nego je ,,kultivisan“ i veći deo zle snage ubacuje u lukavost kojom napreduje u svom – odlično poznatom mračnom društvu. Trojanski konj monolitne Partije, države i UDBE slavni Slavko je oduševljen potuljeno-podmuklim Ćukovim ćukanjem: jasno vidi svoju privatnu Eridu koja će poslužiti nekim novim, uvek zlim delima i ciljevima!

,,Vizionar“ Slavko Zečević što na komandu još šezdesetih ruši SFRJ, trebaće mu kadrova za druga ,,reformisanja“ što ih donosi budućnost.

Slavnim Slavkovim radom izvršena Rankovićeva politička eutanazija prouzrokuje tektonske SFRJ promene – prvo se dele silna bitna zvanja i položaji druga Marka. Najavljena, očekivana zamena bravara Tita abadžijskim kalfom trajno otpada, kreću politički i ekonomski eksperimenti: formira se nekakva policentrična poliarhija demokratskog centralizma koju drži na okupu Titov kult ličnosti. Levica Jugoslavije kreće u stvaranje deetatizovane zajednice komuna, razdržavljenje države i baš na tom svetlom putu u besklasnu utopiju, dolazi do pobune levice kad studenti urlaju da se ne može sakriti…

,,Dole crvena buržoazija!“ ,,Manje automobila, više škola!“ Vukov poočim kao ministar naređuje da se puca na studente ako pokušaju prelazak Brankovog mosta i tako zagade glavni grad SFRJ opasnim parolama poput: ,,Isterajte političare!“ ,,Radnici, mi smo sa vama!“-zar SKJ (bivša Komunistička partija Jugoslavije) i JNA nisu sa radnicima?

Tu budući kralj srpskih trgova stiče praksu i prve honorare, kreće uspon vatrenog titoiste, poznatog mrzitelja svega i svih van Titovog puta!

Evo kako je psihološki skeniran skenjirni provincijalac:

,,…dođe kod mene Žika Jovanović, načelnik UDBE za Beograd i kaže da ima jedan mnogo goropadan Hercegovac na Pravnom fakultetu koji je veliki improvizator ali koji bi mogao dobro da se koristi u ovoj situaciji“– reči su o Vuku Draškoviću. ,,Ja sam pitao Žiku zašto je zbog toga došao do mene. Kaže da treba nešto para da mu damo. Kažem, dajte mu, ali ga nemojte povezivati sa čovekom koji nam radi na strategijskim obaveštenjima na univerzitetu, nego dajte nekog mlađeg studenta kojeg smo skoro primili na vezu sa njim. Oni su tako i uradili“- tatini memoari govore više od dosijea, ne Vidakovi memoari! ,,Sećanja i kazivanja“ je napisao tata Slavko Zečević, delovi se citiraju kad treba smiriti udbašku-SDBednu SPO ekipu u napadu na arhive tajne službe.

Skupštinom citirani citat je odzvanjao uz opravdano podsprdavanje ,,žrtvi“ – ,,utamničenom“ tamničaru iz SDB Vuku Draškoviću (,,Ne kopajte sami sebi jame“-odgovara Ivica Dačić Blagici Kostić kad SPObmanuta traži otvaranje dosijea) ali se podli rad plaćenog potčovovečanskog rada amoralnog Ćuka globalno proširio. Podmuklost Vukova postaje deo svetske baštine!

Kako?

Studentske pobune se juče&danas ozbiljno proučavaju, beogradsko šezdesetosmašenje (bilo je i na drugim mestima ali Begrad ima reprezentativno) – rešenje Slavkovo i Titovo možemo naći gde god se piše o studentskim pobunama, na svim bitnim jezicima. Najviše na engleskom, tako da Vuk u prazno zavija pozivajući se na svoju nezavisnost, nevinost za pare prodanu!

Ćuk jadno ćukajući nosi tragikomičnost kao i frikovi iz filma ,,Balkanski špijun“ – no, budimo bez brige. Ucveljenog ćuknutog ćukatora se setio, memoarski memorisao pape UDBA&SDB Zečević. Sećaće se političke prostitutke – čitati o Vuku Draškoviću svetske buduće generacije.

Mlade ali iskusne prostitutke znaju da odu kod hirurga da osvoje novu nevinost zbog (po specijalnoj tarifi) prodaje novog takta u virgo intakta, za matoru zavijajuću drOlju, iskusnu kupleraj madam je kasno. Njena dela nova pokoljenja odavno osuđuju, najviše na Zapadu kom se stalno ,,jadna&nevina, nevino“ nudi. Nudi se tamo gde je upozoravajuće stručno posmatraju kao društvenu bolest i to zapadni stručnjaci, eksperti za političku prostituciju.

Advertisements

Komično je što Vuk Drašković novinar koji je radio u inostranstvu, bio ministar inostranih poslova – to možda ne zna, jer se uverismo da ne zna ni engleski jezik.

Da, smejemo se njegovom englezaranju na ,,YOU TUBE“ ali kad se gradi karijera ,,preko veze“ i to preko tajne službe, onda postoji opravdanje zbog višeg društvenog interesa niščih…

Danko B. Marin pred 9. mart (2. deo): O Vuku i Slavku i zašto Vuk ne kopa sam sebi jamu
Napisao uoči 9. marta Danko B. Marin
Danko B. Marin pred 9. mart (2. deo): O Vuku i Slavku i zašto Vuk ne kopa sam sebi jamu
Advertisements