Ilustracija Balkanska Foto:, Freeimages, Screenshot

Violeta Aleksić o manipulaciji: Noam Čomski i priča o bumerangu

Violeta Aleksić o manipulaciji: Noam Čomski i priča o bumerangu

Počeću ovaj tekst sa pričom o bumerangu i verujem da se mnogi od vas u današnje vreme neće začuditi zašto sam baš izabrala takav početak priče, međutim u nastavku ću to isto bacačko oružje, koje dolazi iz daleke nam Indije, Egipta, Amerike, Australije a boga mi neki kažu da su i na prostorima Evrope pronađeni, spojiti sa teorijom gospodina Čomskog.

Violeta Aleksić o manipulaciji: Noam Čomski i priča o bumerangu
Piše: Violeta Aleksić

Noam Čomski je lingvista, filosof, istoričar, politički kritičar i aktivista. Autor je više od 100 knjiga u kojima se, pored lingvistike, bavio i politikom, ratovima i masovnim medijima, a na osnovu njegovog rada evo deset strategija manipulacije putem medija.

Ovde bih htela da ubacim i moje viđenje o strategijama jer se njegovo objašnjenje sve više može uočiti ne samo kada su mediji u pitanju, već i u životima ljudi u svakodnevnici i nije važan status čoveka, manipulacijom se bave MNOGI koji sa medijima nemaju veze a služe se istim strategijama.

Zašto sam spojila priču o bumerangu i Noama Čamskog? Objasniću kroz jednu po jednu tačku i naravno ovo je moje lično posmatranje na sličnosti mojih odabranih tema…

Screenshot

1. PREUSMERAVANJE PAŽNJE

Noam Čomski: Pažnju javnosti preusmeravati sa važnih problema na nevažne. Prezaposliti javnost poplavom nebitnih informacija da ljudi ne bi razmišljali i stekli osnovna saznanja u razumevanju sveta.

Bumerang: Bumerang može biti različite dužine (16-120 cm), debljine 6-7.5 cm i težine do 250 g. Raspon između krakova bumeranga varira od 45 do 60 cm, a ugao između njih je od 70 ° do 130 °

Advertisements

objašnjenje i sličnosti:

Pažnju može zaokupiti svakakva veličina, što će značiti uticajna ili manje uticajna osoba. Dovoljno da nas baci u razmišljanje u pravcu daleko od postojećeg problema. Kraci variraju kao i ugao osobe i slušaoca, od problema do preusmeravanja, jer taj ugao i kraci određuju brzinu bumeranga.

2. STVARANJE PROBLEMA

Noam Čomski: Ta metoda se naziva i “problem-reagovanje-rešenje”. Treba stvoriti problem da bi deo javnosti reagovao na njega. Na primer: izazvati i prenositi nasilje sa namerom da javnost lakše prihvati ograničavanje slobode, ekonomsku krizu ili da bi se opravdalo rušenje socijalne države.
Bumerang: Prema specifičnosti oblika, a tim i osobinama leta, razlikuje se povratni i nepovratni, tzv. ratni bumerang. Povratni je lakši i tanji, a levi kraj malo savijen nagore i nadole. Bumerang služi za igru, a katkad i za lov na ptice.
objašnjenje i sličnosti :
Problem – reagovanje – rešenje / Oblik, osobina leta – povratni nepovratni bumerang – igra – lov … Rat… Ograničavanje slobode – strahom…
Oblik odlučuje za koji problem se izabira igra ili rat … Nagore ili nadole – lov na ptice ili ljude. Povratni ili nepovratni?Izazvati i prenositi nasilje sa namerom. Pri tom nikada se ne zna ko je bumerang bacio, u to vreme kad bumerang LOVI lovinu niko nema vremena da se bavi time ko je u stvari BACAČ.
Freeimages

3. POSTUPNOST PROMENA

Noam Čomski: Da bi javnost pristala na neku neprihvatljivu meru, uvoditi je postepeno, “na kašičicu”, mesecima i godinama. Promene koje bi mogle da izazovu otpor, ako bi bile izvedene naglo i u kratkom vremenskom roku, biće sprovedene politikom malih koraka. Svet se tako s vremenom menja, a da to ne budi svest o promenama.
Bumerang: Baca se snažnim zamahom, konkavnom stranom okrenutom napred. Prilikom izbačaja treba da klizne između palca i ostalih prstiju i da se što jače zavrti u smeru krakova oko sebe. Putanja zavisi od veštine bacača, njegove snage, smera i u ugla izbačaja, kao i od jače ili slabije savijenosti krakova
objašnjenje i sličnosti:
Na kašičicu da klizne između palca i ostalih prstiju na mesec ili godinu. Promene koje bi mogle da izazovu otpor ako bi bile izvedene naglo su putanja koja zavsi od veštine bacača, njegove snage, smera i ugla izbačaja… Svet se tako menja a da ne budi svest jer je za to izabran bumerang čija putanja zavisi od bacača, kao i od jačine krakova bumeranga ili bolje reći – sretsva za cilj…

4. ODLAGANJE

Noam Čomski: Još jedan način za pripremanje javnosti na nepopularne promene je da se najavljuje mnogo ranije, unapred. Ljudi tako ne osete odjednom svu težinu promena, jer se prethodno privikavaju na samu ideje o promeni. Sem toga, i “zajednička nada u bolju budućnost” olakšava njihovo prihvatanje.
Bumerang: Putanja zavisi od veštine bacača, njegove snage, smera i u ugla izbačaja, kao i od jače ili slabije savijenosti krakova. Posle izbačaja najpre leti oko 10m u pravcu prema usmerenom cilju. Ako ne pogodi cilj, postepeno se diže uvis i skreće levo ili desno, ispred bacača ili iza njega.
objašnjenje i sličnosti:
Zajednička nada u bolju budućnost je u glavnom putanja i veština bacača. Smer i ugao koji najpre leti 10m u pravcu prema usmerenom cilju ali ako ne pogodi vraća se bacaču taj bumerang da se dobije na vremenu za onaj drugi potez … Postepeno se dižući levo -desno dok se ne priviknemo na ideju. Neosetno na nepopularne promene…
Screenshot

5. UPOTREBA DEČJEG JEZIKA

Noam Čomski: Kada se odraslima obraća kao kad se govori deci, postižemo dva korisna učinka: javnost potiskuje svoju kritičku svest i poruka ima snažnije dejstvo na ljude. Taj sugestivni mehanizam u velikoj meri se koristi i prilikom reklamiranja.
Bumerang: Zbog vrlo različitih mogućnosti bacanja i putanje, često se koristi u sportskim takmičenjima i igri.
objašnjenje i sličnosti:
– Hleba i igara, šarenim slikama da prikrijemo istinu. Sugestija mehanizma vam uporno priča dečijim umilnim glasom da je bumerang ustvari IGRA, takmičenja i služi za sportsku razonodu. Bumerang služi za igru, a katkad i za lov na “ptice.”

6. BUĐENJE EMOCIJA

Noam Čomski: Zloupotreba emocija je klasična tehnika koja se koristi u izazivanju kratkog spoja, prilikom razumnog prosuđivanja. Kritičku svest zamenjuju emotivni impulsi (bes, strah, itd.). Upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvesnom, pa je kasnije moguće na tom nivou sprovesti ideje, želje, brige, bojazni ili prinudu, ili pak izazvati određena ponašanja.
Bumerang: Baca se snažnim zamahom, konkavnom stranom okrenutom napred. Ratni bumerang je teži i veći, manje savijenih krakova, pa se zbog toga ne vraća bacaču. Služi za borbu i lov na manje “životinje”.
objašnjenje i sličnosti:
Snažnim zamahom i jakom emocijom se zloupotrebljava razumno prosuđivanje. Kritičku svest zamenjuju emotivni impulsi. Omugućava pristup nesvesnom manje savijenim krakovima da se bumerang ne vrati bacaču i ne otkrije ga. Tako se sprovode lakše ideje, želje, brige, bojazni kao i prinude u lovu na manje “životinje”
Freeimages

7. NEZNANJE

Noam Čomski: Siromašnijim slojevima treba onemogućiti pristup mehanizmima razumevanje manipulacije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba da bude što slabiji ili ispod proseka da bi ponor između obrazovanja viših i nižih slojeva ostao nepremostiv.
Bumerang: Prema specifičnosti oblika, a tim i osobinama leta, razlikuje se povratni i nepovratni, tzv. ratni bumerang … Bumerang je bacačko oružje od eukaliptusovog ili sličnog drveta, najčešće kolenastog ili srpastog oblika. Različiti primerci bumeranga, izrađeni su ponegde i od drugih materijala (slonovače, metala).
objašnjenje i sličnosti :
Kvalitet obrazovanja određuje specifičnost oblika i materijal bumeranga. Različitost bumeranga odlučuje ponor između obrazovanja viših i nižih slojeva da bi taj ponor bio ne premostiv. Onemogućiti pristup mehanizmima bacač bumeranga sa odabranim oružjem manipuliše pristanak.

8. VELIČANJE GLUPOSTI

Noam Čomski: Javnost treba podsticati u prihvatanju prosečnosti. Potrebno je ubediti ljude da je poželjno (in, u modi) biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema kulturi i nauci.
Bumerang: Zbog vrlo različitih mogućnosti bacanja i putanje, često se koristi u sportskim takmičenjima i igri.
objašnjenje i sličnosti:
Igramo se igre ubeđivanja da se izazove otpor prema kulturi i nauci i to na razini sportskog takmičenja u areni… Vikati, psovati, nezainteresovano bauljati u krug jer ste pogođeni bumerangom iz nepoznatog pravca. Takmičarski duh je lepa osobina ali sujeta nije kultura i nauka – proizvod različitih mogućnosti bacanja bacača i putanje bumeranga…
Violeta Aleksić o manipulaciji: Noam Čomski i priča o bumerangu
Freeimages

9. STVARANJE OSEĆAJA KRIVICE

Noam Čomski: Treba ubediti svakog pojedinca da je samo i isključivo on odgovoran za sopstvenu nesreću, usled oskudnog znanja, ograničenih sposobnosti, ili nedovoljnog truda. Tako nesiguran i potcenjen pojedinac, opterećen osećajem krivice, odustaće od traženja pravih uzroka svog položaja i pobune protiv ekonomskog sistema.
Bumerang: Bumerang važi za opasno oružje, jer u trenutku kad se pojavi iz vazduha, ne može se tačno utvrditi pravac leta ni mesto gde će pasti.
objašnjenje i sličnosti:
Kada padne niotkuda ne može se utvditi pravac leta, ni gde leti, ni odakle dolazi a ubedljivo pogađa bilo gde da padne, na svakog pojedinca koji će iz nesigurnosti biti opterećen krivicom i na taj način odustaće od traženja pravog krivca, tačnije bacača. Dok će se pojedinac osećati kao odgovorni krivac za početni potez bacača da toga i nije svestan … “Sam si kriv što nisi gledao ko te je “lovio… “

10. ZLOUPOTREBA ZNANJA

Noam Čomski: Brz razvoj nauke u poslednjih 50 godina stvara rastuću provaliju između znanja javnosti i onih koji ga poseduju i koriste, vladajuće elite. “Sistem”, zaslugom biologije, neurobiologije i praktične psihologije, ima pristup naprednom znanju o čoveku i na fizičkom i na psihičkom planu.
Bumerang: Povratni bumerang je lakši i tanji, a levi kraj malo savijen nagore i nadole. Bumerang služi za igru, a katkad i za lov na ptice. Ratni bumerang je teži i veći, manje savijenih krakova, pa se zbog toga ne vraća bacaču. Služi za borbu i lov na manje životinje. Bumerang važi za opasno oružje,  jer se u trenutku kad se pojavi iz vazduha, ne može se tačno utvrditi pravac leta ni mesto gde će pasti. Baca se snažnim zamahom, konkavnom stranom okrenutom napred. Putanja zavisi od veštine bacača, njegove snage, smera i u ugla izbačaja, kao i od jače ili slabije savijenosti krakova.
objašnjenja i sličnosti:
Sistem nam daje dva oblika bumeranga. Rastuća provalija između znanja javnosti i onih koji ga poseduju i koriste. Naučite koje vrste bumeranga postoje. Bacači su različiti ali im je cilj isti. Lov ili rat, sport, igra ili namera. Da ne budemo ptice i životinje ali ni bacači. Jer kao što rekoše ovo ne može da bude igra – bumerang važi za opasno oružje kako god okrenemo. A manipulacija upravo tako izgleda. Ima pristup naprednom znanju o čoveku i na fizičkom i na psihičkom planu i time se igra veličinama i oblicima svog bumeranga…
Ilustracija, Freeimages, Screenshot
MANIPULACIJA BUMERANG je prisutna svuda, otvorite oči i ne zaboravite u svakoj takvoj situaciji bacača, čak i kad ne znate ko je bacač MORATE znati da bumerang nije pao iz vedroga neba. Ne trošite vreme na igru i međusobni rat, već razotkrite zajedno ko vam je oružjem odvukao pažnju na drugu stranu… A bacaču vratite bumerang, onaj koji se vraća klizno. Čisto da ga obavestite da ste ga prepoznali i da svaki bacač može da bude lovina…
Imate pravo da budete vlasnici sopstvenog izbora a ne izbora koji vam nameće bacač BUMERANGA…
Violeta Aleksić
Advertisements