Kako god okrenete, danas je 22. 02. 2022

Danas je 22. 02. 2022. Osim što je današnji datum palindrom, odnosno, čita se isto i sa leve i sa desne strane, numerolozi kažu da je simbolika 22. 02. 2022.…