“1 od 5 miliona” – General Malinović: “Šta bi rekli heroji sa Košara, ko je danas ministar vojni?”

“1 od 5 miliona” – General Malinović: “Šta bi rekli heroji sa Košara, ko je danas ministar vojni?” U Beogradu je pod nazivom “Isti zahtevi – nema povlačenja”, održan 16.…