Nova stranka: NE izborima, dok izborni proces ne bude slobodan i pošten

Nova stranka: NE izborima, dok izborni proces ne bude slobodan i pošten

Nova stranka Zorana Živkovića predložila je sporazum kojim bi se predstavnici opozicionih političkih stranaka, pokreta i saveza obavezali građanima da na eventualnim izborima neće učestvovati sve dok se ne ispune minimalni uslovi da izborni proces bude slobodan i pošten.

“Pokušaj formiranja vlasti na osnovu rezultata takvih ‘izbora’ smatraćemo aktom rušenja ustavnog poretka, takvu vlast smatraćemo nelegitimnom i protiv nje se boriti svim vrstama građanske neposlušnosti”, navodi se u predlogu sporazuma, čiji je integralni tekst Nova stranka danas predočila javnosti “zbog različitih i pogrešnih tumačenja” njenih stavova.

“Obavezujemo se da ćemo”, navodi se u sporazumu, “kao opozicija bojkotovati sednice u skupštinama u kojima je režim ukinuo demokratska načela i zanemario temelje parlamentarizma”, a “izabrani poslanici i odbornici će na drugi način štititi interese građana Srbije i svojih lokalnih samouprava”.

“Кada se izborimo za slobodne i fer izbore obavezujemo se da ćemo formirati izborne liste koje će međusobno sarađivati, a ukoliko se stvore uslovi i postigne sinergija formirati zajedničku listu na parlamentarnim izborima na kojoj bi se pored stranačkih kandidata za narodne poslanike ponudilo učešće i predstavnicima sindikata, strukovnih i građanskih udruženja, studenata, profesora, akademika i javnih ličnosti”, još se navodi.

U predlogu sprazuma sa građanima Nova stranka navela je da se potpisnici obavezuju na zajedničku borbu za slobodne medije i slobodne i fer izbore na način definisan u Zajedničkim uslovima opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora, koji su sastavni deo ovog sporazuma.

Prema sporazumu, opozicija se obavezuje da će jasno definisati te uslove čije će ispunjavanje kontrolisati Nacionalni demokratski savet, kao privremeno telo koje će delovati do uspostavljanja jasne demokratizacije društva i osnovnih preduslova za poštene i demokratske izbore.

“U cilju realizacije ovog sporazuma nas potpisnika i predstavnika protesta ‘Jedan od pet miliona’ predlažemo uspostavljanje stalne komunikacije i delovanje u dobroj volji radi realizacije zajedničkih ciljeva”, kaže se u tekstu sporazuma.

“Nastavljamo zajedničke proteste u Beogradu i širom Srbije do ispunjenja zahteva koji čine Sporazum sa građanima i koje ćemo zajednički predstaviti građanima Srbije”, dodaje se u tekstu koji predlaže Nova stranka.

Nova stranka: NE izborima, dok izborni proces ne bude slobodan i pošten

Beta