Otvara se prvi filmski muzej u BiH “Valter brani Sarajevo”

Otvara se prvi filmski muzej u BiH “Valter brani Sarajevo” Muzej će otvoriti Filmski centar Sarajevo, na dan oslobođenja grada 6. aprila,, kada je u završnim borbama za oslobođenje poginuo…

Knez Mihailo Obrenović je znao da piše već sa pet godina

Knez Mihailo Obrenović je znao da piše već sa pet godina Svedočanstva bogate srpske istorije, lični predmeti koji govore o fizičkim karakteristikama naših kraljeva, primerak prve srpske štampane Biblije, pa…