VELIKA OBMANA SEKTAŠA MIROLJUBA PETROVIĆA, „PRAVOSLAVNOG“ JEVREJA

VELIKA OBMANA SEKTAŠA MIROLJUBA PETROVIĆA, „PRAVOSLAVNOG“ JEVREJA

Povodom najnovijih zločina koje je svojim delovanjem počinila režimska dvorska luda Miroljub Petrović, prenosimo vam sa sajta Pravoslavna porodica tekst koji je objavljen maja 2017. godine. 

U poslednje vreme, svedoci smo velike medijske pažnje u vezi nastupa Miroljuba Petrovića na internetu i najgledanijim televizijskim kanalima. Iako je taj medijski proboj postavljen tako da bi se ismejavao srpski narod i Pravoslavlje, njegov teatralni i na mahove komični nastup je zainteresovao veliki broj ljudi a mnogi od njih oduševljeno prihvataju učenja i savete koje on nesebično iznosi. S obzirom da Petrović tvrdi kako su njegove mudrosti čisto pravoslavne, potrebno je ispitati da li on zaista iznosi istine Svete Pravoslavne Crkve Hristove.

Miroljub Petrović na svom sajtu http://www.cps.org.rs tvrdi da promoviše „Mojsijev koncept“ i da Bog stoji iza njegove misije a u svojim javnim nastupima izjašnjava se kao „jevrejski pravoslavni hrišćanin“ (takvi hrišćani do sada nisu postojali) i našem narodu servira učenja radikalnih protestanata i radikalnih jevreja.

VELIKA OBMANA SEKTAŠA MIROLJUBA PETROVIĆA, „PRAVOSLAVNOG“ JEVREJA

To „pravoslavno hrišćanstvo“ on detaljno izlaže u svojoj knjizi „Pravoslavlje za početnike“ koju je objavio 2013. godine gde je sistematizovao na jednom mestu svoju nauku koju godinama propoveda na internetu, raznim tv kanalima i publikacijama. Knjigu možete naći na njegovom sajtu ovde:

http://www.cps.org.rs/Knjige/pravoslavlje_za_pocetnike.pdf

Za slučaj da iznenada nestane, postavili smo je i ovde:

https://cloud.mail.ru/public/8pP7/xNAuZgBHX

U toj knjizi Miroljub Srbe uči da treba da se obrezuju kao što to čine jevreji i muslimani.

On piše:

„Sve do kraja istorije ovog sveta svim ljudima će biti nuđeno da uđu u savez sa Bogom… Treba napomenuti da sam čin ulaska u savez sa Bogom ima svoju obrednu komponentu… Obred ulaska u savez sa Bogom sastoji se iz tri koraka (za muškarce), odnosno dva (za žene): 1. Obrezanje (ovo važi samo za muškarce) 2. Prinošenje žrtve za oproštenje greha – na tačno propisanom mestu koje je Bog odredio. 3. Obredno kupanje… Za muškarce koji žive izvan Izraela obrezanje nije obavezno, ali se preporučuje.“ (vidi 69. str.)

Eto, za nas koji ne živimo u Izraelu Miroljub prijateljski preporučuje da se obrežemo, mada Sveti Apostol Pavle kaže da nam telesno obrezanje više nije potrebno: „U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim, svukavši mesno telo, obrezanjem Hristovim“ (Kol. 2, 11)

Inače, Miroljub je ranije na forumu svoga sajta podučavao da je Arhanđel Mihajlo, isto što i Isus Hrist a to je naopako učenje sekti jehovinih svedoka i adventista (u narodu poznatih kao subotari) kojim se poriče da je Isus Hrist Bog. Vidite ovde:

http://www.creation6days.com/diskusije/print.php?type=F&thread=4&rowstart=9779

I ovde:

http://www.creation6days.com/diskusije/print.php?type=F&thread=4&rowstart=12760

Međutim, izgleda da je shvatio da s tim ne može da prođe kod Srba pa u ovoj knjizi usput iznosi da je Isus Bog, jedan od Trojice. (vidi 46. str.)

Dalje, on iznosi učenje po kome proizilazi da su srpski i ostali Pravoslavni Svetitelji obični ljudi kojima se ne treba moliti jer oni više ne postoje i nisu svesni ničega i takvi će ostati do strašnog suda, a kad je reč o majci Božijoj Svetoj Bogorodici, stvar je ista, jer posle zemaljske smrti ona je prestala da postoji. To je takođe učenje jehovinih svedoka i subotara o privremenoj smrti duše. (vidi 91 – 99. str.)

Po učenju Pravoslavne Crkve, svako od gore navedenih Miroljubovih učenja je toliko bogohulno, da svako ko smatra makar jedno od njih za ispravno, ne može biti pravoslavan iako Petrović za sebe uporno tvrdi da on jeste pravoslavac.

On nije kršten u Pravoslavnoj crkvi nego kod subotara. Tvrdi da je prišao njima da bi ih „razbio iznutra“. Kod njih je naučio veštinu propovedanja a kad je počeo da nastupa na nekim televizijama i kad je postao poznat pa je počeo da stiče novac, Petrović ih je napustio i počeo da širi svoja učenja koja su mešavina raznih iskrivljenih nauka, tako da se može reći da je on osnivač nove sekte na našim prostorima.

Svaki pravoslavac koji dobro poznaje Istinito učenje Svete Pravoslavne Crkve Hristove, jasno vidi da je Miroljub prevarant koji pokušava da zavede ljude koji misle da su pravoslavni a u stvari ne znaju osnovna načela svoje vere.

Najopasnija stvar koju propoveda Miroljub su njegova tvrđenja da su današnji jevreji tj. hazarski talmudisti koji veze nemaju sa pravim jevrejima, i dalje Božiji izabrani narod.

U navedenoj knjizi on kaže da je Hristos osim ostalog imao plan „…da ponovo uspostavi državu u kojoj će Bog biti car, i koja će biti videlo svim drugim državama i narodima sveta. Na taj način bi svi stanovnici naše planete bili pozvani na pokajanje i okretanje zakonima života (Božjim ili moralnim zakonima). U pitanju je bio projekat koji je Bog jednom realizovao nakon izlaska Izraelaca iz egipatskog ropstva, ali je projekat propao zbog pobune Izraelaca protiv Boga.“ – str. 47.

Ovo tvrđenje nije u skladu sa rečima Sina Božijeg. U 18. glavi jevanđelja po Jovanu, rimski upravitelj Pilat pita Isusa da li je on Car Judejski u političkom smislu, tj. da li se On predstavlja kao budući car jevrejske države. Na to mu Hristos odgovara: „Moje carstvo nije od ovoga sveta. Kad bi od ovoga sveta bilo moje carstvo, sluge bi se moje borile, da ne dođem u ruke Judejima. Ali moje carstvo nije odavde.“ (Jov. 18, 36).

Uprkos ovoj činjenici, Miroljub nastavlja dalje i tvrdi „…da je propao plan o uspostavljanju slobodne države Izrael u kojoj bi Bog bio car. Iz tog razloga, Bog je primenio alternativni (teži) plan za promovisanje svojih zakona celom čovečanstvu – svi Jevreji su bili rasejani po celom svetu, uključujući i one koji su prihvatili Isusa Hrista, i u zemljama gde su rasejani trebali su svojim životom da budu videlo neznabožačkim narodima sa kojima su živeli.“ str. 51.

Iz navednog je jasno da Petrović mađioničarskim trikom izjednačava jevreje koji su prihvatili Hrista i one koji su ga odbacili i tvrdi da su i jedni i drugi Božiji narod koji posle Hristovog vaskrsenja treba da prosvetljuje neznabožce u celom svetu, iako u Svetom Pismu Novoga Zaveta jasno stoji da ko se odriče Sina Božijeg neće imati ni Boga Oca: „Ko je lažljivac, ako nije onaj koji poriče da je Isus Mesija? To je antihrist, koji se odriče Oca i Sina. Koji se god odriče Sina, nema ni Oca; a koji priznaje Sina, ima i Oca.“ (1 Jov. 2, 22-23).

Ulogu savremene izraelske države kao Božije države i jevreja kao Božijeg naroda, opisuje od 188 – 193. strane. Pravoslavno učenje tvrdi suprotno, da su jevreji prestali da budu Božiji izabrani narod kada su razapeli Hrista u trenutku kad se pocepala zavesa u Jerusalimskom hramu što je opisano u Jevanđelju. Od tada, Pravoslavni hrišćani su izabrani narod Božiji.

Ipak, Miroljub često putuje u Izrael i ima veze sa njihovim rabinima i na sve strane reklamira današnju jevrejsku religiju i hvali Jevreje kao Božiji narod koji će spasiti svet te i nas poziva da se ugledamo na njih. Kakva je ta religija svedoči i video u kome neki izraelski rabini promovišu knjigu Torat Ha’Melech u kojoj se odobrava ubijanje ne-jevreja uključujući i decu i njihove porodice.

Video se nalazi ovde: https://www.youtube.com/watch?v=7t_LxpCY2G8

Advertisements

Nenad Generalski, Pravoslavna porodica

Srbsko-rusko udruženje “Pravoslavna porodica“ osnovano je 1.9.2012. l.G.(s.s.) sa blagoslovom sveštetnoslužitelja SPC, sa ciljem očuvanja i razvoja pravoslavno-hrišćanskih vrednosti u oblasti porodice i porodičnog života naroda srbskog i ruskog govornog područja i svih onih koji to žele, na osnovi učenja Svetih Otaca i Svetog Predanja budući da je ta sveto-predanjska osnova, koja je u srbskom narodu vekovima postojala i bila njegov garant postojanja, poljuljana do iščeznuća.