Roki Dvizac: “A moglo je… moralo je biti bolje…”

Čim je Palanački korzo ostao iza njegovih leđa smeh, vriska i muzika hotelskog orkestra lagano je jenjavala. Kao da se za njim spušta debela zavesa pozornice sa bezbrižnim glumcima. Nastavio…