Novi lideri EU i Srbija

Nakon pregovora i dugog pogađanja Evropska unija je dobila vodeće rukovodeće političke ličnosti. Ne ulazeći pretjerano u samu prirodu izbora i izbornog procesa za Evropski parlament kao ni u pitanja…