Milica Dupont: 12 miliona ljudi srpskog porekla živi u svetu. Zaustaviti svesno i taktičko odricanje od svog stanovništva.

Milica Dupont: 12 miliona ljudi srpskog porekla živi u svetu. Zaustaviti svesno i taktičko odricanje od svog stanovništva.

Jedna od retkih političkih organizacija koja u svom programu kao jedno od ključnih pitanja za opstanak Srbije vidi  rešavanje problema srpskog naroda u dijaspori i njihovo povezivanje sa maticom je Pokret konzervativne Srbije – Konzervativna stranka.

Milica Dupont: 12 miliona ljudi srpskog porekla živi u svetu. Zaustaviti svesno i taktičko odricanje od svog stanovništva.

Milica Dupont, potpredsednica za dijasporu, Pokreta konzervativne Srbije o tome piše u svom saopštenju:

Potrebano je omogućiti elektronski popis srpskog stanovništva koji živi u rasejanju.

Uspesna država se vodi kao domaćinstvo.

Glava porodice nije tu da uživa u vlasti i moći već da obezbedi ekonomsku egzistenciju, sigurnost i razvoj članova porodice.

List Blic je u januaru 2018-te godine publikovao članak o broju našeg življa u dijaspori. Aproksimativna cifra iznosi 12.000.000 ljudi srpskog porekla, što je ponekad i 3 ili 4 generacija koja danas živi u svetu. Naš živalj u dijaspori se tokom svih ovih godina trudio i trudi se i dalje da održi vezu sa maticom i pored svega, bilo očuvanjem naših tradicija, jezika, religije, aktivnim učescem u srpskim organizacijama kao što su kulturni centri i ostale asocijativne ćelije koje se finansiraju kroz donacije naših ljudi u dijaspori i autofinansiranjem.

Do sada Republika Srbija, prezauzeta internom borbom za vlast u proteklih 30 godina pa sve do danas, nije omogućila tačan popis svog stanovništva u dijaspori ni po jednom osnovu, bilo da je to državljanstvo, poreklo ili maternji jezik.
To nameće neminovno pitanje digitalizacije i pojednostavljivanja administrativnih procedura, koje moraju biti zagarantovane Ustavom i čije sprovođene mora biti trajno kontrolisano.

Vreme je da se sve akcije i angažovanje ili ne-angažovanje po bitnim političko-ekonomsko-kulturnim pitanjima naše zemlje nazove pravim imenom. Srpska konzervativna stranka se zalaže za zakonske izmene koje bi zaustavile ovaj nacionalni genocid, jer je to korektan termin, između ostalog, za svesno i taktičko odricanje više od polovine svog stanovništva.

U našem narodu od davnina postoji mudra izreka koja glasi “Ono što treba za kuću ni u crkvu se ne daje”, stoga, ostavimo ekonomski jače EU države da rešavaju problem masivne migracije iz ratom zahvaćenih arapskih zemalja, i pobrinimo se za sopstveni narod prvo u zemlji, pa onda i u dijaspori.

Smatramo da tako treba da izgleda lista prioriteta.

Milica Dupont: 12 miliona ljudi srpskog porekla živi u svetu. Zaustaviti svesno i taktičko odricanje od svog stanovništva.

Konzervativna stranka