Kad bi Dimitrije Tucović ustao iz groba trebalo bi pola sata da shvati gde se našao, pa bi mogao mirno da nastavi tamo gde je stao

Kad bi Dimitrije Tucović ustao iz groba trebalo bi pola sata da shvati gde se našao, pa bi mogao mirno da nastavi tamo gde je stao Čuvenom borcu za potlačene…