U Srbiji je oko 60 odsto Romkinja u braku pre 18. godine

U Srbiji je oko 60 odsto Romkinja u braku pre 18. godine

U Srbiji ima 6,8 odsto dečjih brakova u opštoj populaciji, a kod Roma 57 odsto. Zorana Mihajlović je poručila da nema alternative kada je u pitanju obrazovanje, zdravlje i zaštita prava deteta.

Potpredsednica vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović i direktorka Unicefa u Srbiji Ređina de Dominikis potpisale su u Beogradu memorandum o saradnji koji predviđa zajednički rad na poboljšanju položaja dece i suzbijanje dečjih brakova u romskoj populaciji.

U Srbiji ima 6,8 odsto dečjih brakova u opštoj populaciji, a kod Roma 57 odsto – s tendencijom porasta.

“Dve žene su stale iza tog potpisa. Memorandum predviđa naš zajednički rad da deca i mlade imaju pravo detinjstvo, da učinimo sve da budu obrazovaniji, da se borimo protiv nasilja i dečjih brakova. Na tome smo već radili, ali ćemo uz ovaj memorandum raditi još više”, rekla je Mihajlovićeva u Vladi Srbije.

Podsetila je da je uskoro Svetski dan deteta, 20. novembar, i dodala da će ga Unicef i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost zajedno obeležiti.

“Želimo da Srbija bude primer ostalim zemljama u regionu kada govorimo o pravima dece i načinima kako se borimo protiv ranih dečjih brakova kojih ima i u Srbiji, a posebno u romskoj populaciji”, navela je Mihajlovićeva.

Poručila je da nema alternative kada je u pitanju obrazovanje, zdravlje i zaštita prava deteta.

“Da naša deca budu zaštićena”, rekla je potpredsednica Vlade i zahvalila Unicefu na saradnji.

Memorandum kao oblast za saradnju predviđa borbu protiv dečjih i ranih brakova i pokretanje Nacionalne koalicije za borbu protiv te pojave, zatim borbu protiv nasilja nad decom, socijalno uključivanje romske dece i stvaranje mogućnosti za uključivanje mladih, posebno devojčica i devojaka, u digitalne tehnologije.

De Dominikis je rekla da memorandum potvrđuje zajedničku posvećenost za unapređenje položaja dece i mladih u Srbiji, a posebno za devojke u romskoj populaciji.

“Prva oblast je rešavanje dečjih brakova kao pogubne prakse u Srbiji. U Srbiji je oko 60 odsto Romkinja u braku pre 18. godine”, rekla je zvaničnica Unicefa.

Ona kaže da su one uglavnom primorane da uđu u brak i da to ima posledice na ceo njihov život, pošto se tako povećava mogućnost da ih suprug zlostavlja, i da zato mora da se mnogo radi kako bi se suzbila ta pojava, smanjilo siromaštvo i povećalo obrazovanje.

“Računamo na lidersku podršku Mihajlovićeve kako bi se s tim izborili”, rekla je De Dominikis.

Napomenula je da je važna i socijalna inkluzija romske dece, zatim veći pristup knjigama i obrazovanju, širenje mogućnosti za digitalnu pismenost, pristup tehnologijama posebno kada je reč o devojčicama.

Izvor: RTS