Depolitizacija policije: Zanoćiš kao žandarm u SNS, probudiš se kao starešina-rukovodilac

Depolitizacija policije: Zanoćiš kao žandarm u SNS, probudiš se kao starešina-rukovodilac

DEPOLITIZACIJA POLICIJE

Da… naslov lepo zvuči… ali kakav je epilog?!

„PSS- se bavi politikom…”, “Predsednik PSS-a Veljko Mijailović se ne bavi sindikalizmom … itd … itd” – Mantre koje se već određeni period plasiraju među zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u javnost.

Cilj je naravno već svima dobro znan – po mogućstvu, nakon protiv-pravnog otimanja reprezentativnosti, u potpunosti uništiti Policijski sindikat Srbije kao jedinu sindikalnu organizaciju u MUP koja ukazuje na kršenje zakona i koja se navodi isključivo interesima članstva i pravima radnika. Kontinuirano ponavljanje ovih, apsolutno neutemeljenih i bezpredmetnih tvrdnji, verovatno vodi ka onom stanovištu da “sto puta ponovljena laž postaje istina”. Jedino oružje PSS-a za suprotstavljanje takvim namerama vrha ministarstva je zapravo ISTINA, a istina zna da boli mnoge…

Ministarstvo takve napade na PSS najčešće sprovodi posredstvom svog omiljenog NSP na šta smo u dosadašnjem periodu više puta ukazivali. Antisindikalno delovanje te interesne organizacije dobro je poznato među zaposlenima u MUP-u i recept “servilnosti radi napredovanja u službi preko noći” je doživeo svoju potpunu kulminaciju poslednjom sprovedenom sistematizacijom od 01.01.2019. Sistematizacijom, koja je politička, a ne profesionalna i čije će posledice platiti građani Srbije iz svog džepa.

Ne treba zaboraviti i druge manje kvazi-sindikate i kojekakva strukovna udruženja koja su u potpunosti instrumentizovana. Svakako, zajedničko im je to što su kod svih “instalirani u vrhu” instruisani poslušnici, a zajednička im je i adresa gde dolaze po instrukcije – kabinet ministra!

U moru takvih “kombi” indikata i “džepnih” udruženja sasvim se solidno kotira i NPSS (Nezavisni policijski sindikat Srbije) kojim upravlja “provereni” dvojac bez kormilara. Taj tandem, pored toga što se našao u vrhu sindikata, takođe se – u formi predmeta – nalaze i po mnogim “fijokama”.

Međutim cela stvar se tu ne završava… Ministarstvo ide korak dalje ka potpunoj POLITIZACIJI POLICIJE!!!

Ukoliko bi ove pomenute “poslušne” sindikate posmatrali po njihovim organizacionim strukturama, uočili bi da se interesna sfera pojedinaca grana i širi po dubini i doseže do nižih oblika sindikalne organizovanosti na terenu.

Konkretno – od vrha tih sindikata se očekuje servilnost, koja se nagrađuje unapređenjima preko noći, a od niže rangiranih aktivista na terenu se očekuje čak i da pristupe političkoj stranci na vlasti!!!

Ogledan primer takve tvrdnje je oslikan u fotografijama u prilogu, a odnosi se na predsednika sindikalne grupe Odreda žandarmerije u Beogradu pomenutog NPSS…

Slike tu zaista govore same za sebe i ukoliko bi imali u vidu da je suštinski zakonom zabranjeno pripadnicima policije članstvo u političkim strankama – postavlja se pitanje DA LI ĆE NEKO (a pre svih i sam ministar) MOŽDA OVAKVO DELOVANjE OKARAKTERISATI KAO BAVLjENjE POLITIKOM?!! ILI IPAK NE?!!

Kako god – čovek je u gradskom odboru -SNS- i u potpunosti je hiperaktivan na tom planu. Inače, radi se o pripadniku žandarmerije koji je takođe adekvatno nagrađen poslednjom sistematizacijom – čovek ukoračio u novogodišnju noć kao “žandarm” a osvanuo kao “starešina-rukovodilac”! I posle svega očekujemo da naša deca “ne veruju u deda mraza”?!

Ovog puta navedosmo primer NPSS-a, ali se – u vezi sa time – izvinjavamo ostalim sindikatima… Obećavamo Vam da ćemo se pozabaviti ovakvim ili sličnim primerima i iz Vašeg dvorišta u nadolazećem periodu jer saznanja kojima raspolažemo su gotovo neisrpna.

Depolitizacija policije: Zanoćiš kao žandarm u SNS, probudiš se kao starešina-rukovodilac

Nije na odmet podsetiti na odredbu Zakona o policiji kojom je definisano pravo na sindikalno, profesionalno i drugo organizovanje i delovanje, a koja glasi:

-ČLAN 169-

• POLICIJSKI SLUŽBENICI I OSTALI ZAPOSLENI IMAJU PRAVO NA SINDIKALNO, PROFESIONALNO I DRUGO ORGANIZOVANjE I DELOVANjE NA ZAKONOM UTVRĐEN NAČIN.

• POLICIJSKI SLUŽBENICI NE MOGU BITI ČLANOVI POLITIČKIH STRANAKA, NE MOGU SE STRANAČKI ORGANIZOVATI, NITI POLITIČKI DELOVATI U MINISTARSTVU.

•POLICIJSKI SLUŽBENICI NE MOGU U UNIFORMI PRISUSTVOVATI STRANAČKIM I DRUGIM POLITIČKIM SKUPOVIMA, IZUZEV AKO SU RADNO ANGAŽOVANI.

• POSTUPANjE SUPROTNO ODREDBAMA IZ ST. 2 I 3 OVOG ČLANA, OSNOV JE ZA POKRETANjE POSTUPKA UTVRĐIVANjA DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI U SMISLU ODREDBI OVOG ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU.

Na video klipu koji sledi prikazana je pokazna vežba sinhronizovanog klimoglava, namenjena onima koji žele da postanu sindikalni lideri u feudu Nebojše Stefanovića. Ne preporučuje se mlađima od 18 godina a pre gledanja kopnsultovati lekara ili farmaceuta.

Vaš Policijski sindikat Srbije

Priredio: Balkanska/ I. Đ.

One thought on “Depolitizacija policije: Zanoćiš kao žandarm u SNS, probudiš se kao starešina-rukovodilac

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *