Makedonija zvanično promenila ime države

Makedonija zvanično promenila ime države

U šestom broju Službenog lista Makedonije objavljena je odluka, koju je potpisao predsednik Sobranja Talat Džafer, o promeni Ustava, čime stupa na snagu primena novog imena države – Republika Severna Makedonija, objavio je Makfaks.

U subotu, 12. januara Sobranje je dvotrećinskom većinom poslanika usvojilo amandmane 33, 34, 35 i 36 na Ustav Makedonije, kojima se reči „Republika Makedonija“ zamenjuje sa „Republika Severna Makedonija, u skladu sa Prespanskim sporazumom sa Grčkom.

Objavljena je i odluka o proglašavanju Ustavnog zakona za primenu amandmana. Odlukom koja je danas objavljena, državljanstvo je makedonsko/građanin Republike Severna Makedonija.

Lična dokumenta i putne isprave građana pišu se na mekedonskom jeziku i čiriličnom pismu.

Amandmanom 34 se potvrđuje da Republika poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost susednih država.

U ličnim dokumentima i putnim ispravama državljanstvo se piše na makedonskom jeziku, dok za građane čiji je službeni jezik neki drugi, pisaće se na makedonskom jeziku i na jeziku te manjinske grupe.

Dokumenti koji su u međunarodnoj upotrebi treba da se usaglase u roku od pet godina, dok će se dokumenta koja se koriste za unutrašnje potrebe prilagođavati postepeno u skladu sa procesom otvaranja pregovora sa Evropskom unijom.

Makedonija zvanično promenila ime države

Fonet