Princ Vladimir Karađorđević: Karađorđevići ne mogu da shvate da je monarhija ukinuta 1945.

Princ Vladimir Karađorđević: Karađorđevići ne mogu da shvate da je monarhija ukinuta 1945.

Princ Vladimir: Pravo na presto imaju svi Karađorđevići

Navodi i da neki iz porodice Karađorđević izgleda ne mogu da shvate “surovu realnost” da je monarhija ukinuta 29. novembra 1945. i da od tada žive kao građani Republike Srbije.

Princ Vladimir Karađorđević kaže da je faktičko stanje koje postoji u Srbiji 2019. godine da svi potomci monarhije Karađorđević u ovom trenutku imaju jedna prava i da svako od njih može da pretenduje na presto, pod uslovom da srpski narod želi da živi u monarhiji.

Screenshot

U intervjuu za “Politiku”, unuk jugoslovenskog kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića i sin kraljevića Andreja podseća da je monarhija odavno pravno ukinuta i da je, samim tim, prestao da važi pravilnik koji se odnosio na porodicu Karađorđević.

“Taj porodični pravilnik je bio napravljen za Kraljevinu Jugoslaviju i on je pravno važio samo u kontekstu te monarhije. Sada imamo dve mogućnosti. Ako prihvatimo da je pravilnik koji se odnosi na Karađorđeviće prestao da važi ukidanjem monarhije, pravno mi više nemamo glavu porodice Karađorđević, odnosno prestolonaslednika”, kaže princ Vladimir.

Navodi i da neki iz porodice Karađorđević izgleda ne mogu da shvate “surovu realnost” da je monarhija ukinuta 29. novembra 1945. i da od tada žive kao građani Republike Srbije.

“Oni pokušavaju da obezbede za sebe izvesne privilegije koje su bile moguće samo u vreme kraljevine. Iz emocionalnog ugla to je savršeno prihvatljivo i normalno, ali pravno je to nemoguće”, kaže princ Vladimir Karađorđević.

Prema njegovim rečima, ta vrsta “života u fantaziji i mašti može samo da naruši imidž porodice u sprskom narodu”.

“Umesto da uložimo napor u političku i pravnu bitku za eventualnio ponono uspostavljenje monarhije i da se za to borimo racionalnim idejama, neki naši članovi svojim ponašanjem samo odmažu stvaranju pozitivne slike o Karađorđevićima”, ističe on.

Kako zaključuje, platforma podrške povratku monarhije je u ovom trenutku realna, ali nažalost, nije realno restaurirati to “političko vozilo” koje bi pokrenulo proces ponovnog uspostavljanja monarhije.

Na pitanje kakvi su odnosi u porodici Karađorđević, i o razmiricama koje je imao sa princem Aleksandrom, iznosi mišljenje da porodica treba da nastupa zajednički kada se radi o pitanjima bitnim za porodicu, a da se svi konflikti rešavaju unutar familije.

On kaže da među njima postoje razlike u stavovima oko nekih stvari, ali da je to manje bitno u odnosu na nepravde koje su učinjene porodici Karađorđević spolja.

Advertisements

“Mislim na restituciju, ustavna prava, često onemogućavanje članovima porodice Karađorđević da se bore za interese srpskog naroda, ali najvažnije je to što pravni status porodice Karađorđević u mnogim aspektima još nije rešen”, kaže princ Vladimir.

Princ Vladimir Karađorđević: Karađorđevići ne mogu da shvate da je monarhija ukinuta 1945.

Izvor: Novosti