Princ Vladimir Karađorđević: Karađorđevići ne mogu da shvate da je monarhija ukinuta 1945.

Princ Vladimir Karađorđević: Karađorđevići ne mogu da shvate da je monarhija ukinuta 1945. Princ Vladimir: Pravo na presto imaju svi Karađorđevići Navodi i da neki iz porodice Karađorđević izgleda ne…