Al Džazira: Političari i mediji iz EU ne žele videti da država Srbija klizi u diktaturu

Al Džazira: Političari i mediji iz EU ne žele videti da država Srbija klizi u diktaturu ‘Streljački vod’ za javno vrijeđanje nezavisnih medija u Srbiji Situacija je tmurna, mrači je…