Šok recesije se približava, upozorava Banka Amerike

Banka Amerike, američka multinacionalna investiciona banka i kompanija za finansijske usluge, upozorava da visoka inflacija predstavlja kredibilnu pretnju ekonomskom oporavku koji je počeo pre samo dve godine. “Šok inflacije se…