Dobročinstvo na jugu Srbije! Banka hrane jug kreće sa radom!

Opšte je poznato da je hrana najvažniji resurs, međutim, uprkos naučno-tehnološkom napretku i razvoju čovečanstva glad je i danas, u 21. veku veliki problem! Srbija nije izuzetak, i dalje ima…