DANKE PUTIN – Niti je Rusija „srpska“ država, niti je Putin „Srbin“, kao što se, uostalom, kao „Srbin“, uprkos sloganu, nije pokazao ni Trump

DANKE PUTIN – Niti je Rusija „srpska“ država, niti je Putin „Srbin“, kao što se, uostalom, kao „Srbin“, uprkos sloganu, nije pokazao ni Trump Već smo to gledali, istina, uglavnom…