Nazivi srpskih sajtova neće morati da sadrže “ošišanu latinicu”: Od 10. decembra RS domen dobija slova sa kvačicama

Nazivi srpskih sajtova neće morati da sadrže “ošišanu latinicu”: Od 10. decembra RS domen dobija slova sa kvačicama Od 10. decembra RS domen će “govoriti” čak 13 jezika i omogućiti…