Kad se političari pozivaju na nesporazume, to je obično laž. Kad se crkve pozivaju na nesporazum, to ne znači da objašnjenje nije istinito…

Kad se političari pozivaju na nesporazume, to je obično laž. Kad se crkve pozivaju na nesporazum, to ne znači da objašnjenje nije istinito… Hrišćanske crkve: Svako pomirenje, nove podele Bečki…