Lek koji bi mogao mnogo da pomogne dijabetičarima trenutno je na testu

Lek koji bi mogao mnogo da pomogne dijabetičarima trenutno je na testu Testira se lek koji će smanjiti potrebu dijabetičara za injekcijama inzulina. U Kardifu, u Velikoj Britaniji, počelo je…