Na hrvatskom ostrvu lekarima nude stan, platu i bonus od 7.000 € ali niko neće

Na hrvatskom ostrvu lekarima nude stan, platu i bonus od 7.000 € ali niko neće Od 250 lekara u Splitsko-dalmatinskoj županiji u narednih šest godina čak sto njih će da…