Mehmed Spaho otrovan u Beogradu da bi Bosna bila podijeljena

Čovjek koji je bio neupitni lider i vođa Bošnjaka između dva svjetska rata, odnosno stranke koja je ”jedina u monarhistočkoj Jugoslaviji po svom postanku i djelovanju bila regionalno bosanska”, pod…