Knez Mihailo Obrenović je znao da piše već sa pet godina

Knez Mihailo Obrenović je znao da piše već sa pet godina Svedočanstva bogate srpske istorije, lični predmeti koji govore o fizičkim karakteristikama naših kraljeva, primerak prve srpske štampane Biblije, pa…