Džigerani, Crevari, Lale, Gedže… Kako su Srbi dobijali nadimke i šta tačno znače

Džigerani, Lale, Gedže… Kako su Srbi dobijali nadimke i šta tačno znače Banaćani su Lale, Čačani Grebići, Paraćince zovu Džigerani, Kruševljane Čarapani, Jagodince Ćurani Banaćani su Lale, Čačani Grebići, Paraćince…