Ko je zapravo vladao Rusijom i da li je ovo prava istina o Romanovima?

Ko je zapravo vladao Rusijom i da li je ovo prava istina o Romanovima? Car Nikolaj II Romanov bio je izrazito zaštitnički nastrojen prema svojoj porodici, pišu poznavaoci ruske carske…