Skoplje najzagađeniji grad u svetu, Severna Makedonija pod enormnim zagađenjem!

Skoplje najzagađeniji grad u svetu, Severna Makedonija pod enormnim zagađenjem! Makedonija je danima u zatrovanom vazduhu sa enoromnim vrednostima PM 10 čestica koje su u nekim gradovima i do 20…