Skoplje najzagađeniji grad u svetu, Severna Makedonija pod enormnim zagađenjem!

Skoplje najzagađeniji grad u svetu, Severna Makedonija pod enormnim zagađenjem!

Makedonija je danima u zatrovanom vazduhu sa enoromnim vrednostima PM 10 čestica koje su u nekim gradovima i do 20 puta iznad dozvoljenih granica.

Prema pokazateljima merne stanice aplikacije „Moj vazduh“, najzatrovaniji vazduh ovog vikenda dišu stanovnici Prilepa i čitavog pelagonijskog regiona. Tamo je koncentracija kancerogenih PM 10 čestica po kubnom metru alarmantna – dostigavši čak 1012 mikrograma, a dozvoljeno je 50 mikrograma!

U sinoć je Skoplje označeno kao najzagađeniji grad u svetu, a građani Bitolja su se razbudili u vazduhu najzatrovanijem u Evropi.

U otrovnom vazduhu približnih vrednosti prema mernim stanicama guše se i stanovnici Strumice, Tetova, Gostivara, Kumanova…

Najnoviji pokazatelji mernih stanica u Skoplju potvrđuju da je nazatrovaniji ambijentalni vazduh kod Rektorata, kompleksa fakulteta državnog Univerziteta Sv. Kiril i Metodij, u naseljima Karpoš, Aerodrom, zatim u prigradskom naselju Đorče Petrov…

I ove zime Skoplje je ponovo među 10 najzagađenijih gradova u svetu, a uoči vikenda pokazatelji mernih stanoca su probili sve rekorde i označili glavni grad Makedonije kao najzatrovaniji u svetu.

Zbog alarmantne situacije sa aerozagađenjem, iz građanskih asocijacija se ponavljaju zahtevi nadležnim vlastima za aktiviranje hitnih mera u uslovima kada srednjednevna koncentracija PM 10 čestica u dva poslednja dana prelazi 200 mikrograma.

Iz Vlade Makedonije preporučeno je da se radnih obaveza oslobode trudnice, hronični bolesnici, da se skrati radno vreme zaposlenih na otvorenom prostoru, izbegava korišćenje automobila za individualni prevoz, ili da se koristi organizovani prevoz za više osoba, izbegava sedenje na otvorenom, ne gore štetni materijali, čiste dimnjaci…
Gradske vlasti u Skoplju danas su objavile da je do daljnjeg javni gradski i prigradski prevoz – besplatan. Odluka je stupila na snagu odmah, a, kako je saopšteno, „važiće do trenutka smanjenja zagađenosti vazduha…“

Obustava gradnje u Skoplju

Vlasti Skoplja su donele odluku o obustavi svih građevinskih aktivnosti na čitavoj teritoriji glavnog grada Makedonije, potvrdio je portparol gradske uprave Valjon Salihu.

Istovremeno je potvrđeno da su cene parkinga na Gradskim parkinzima, do daljeg – udvostručene.

Vlada Makedonije produžila zimski raspust do 23. januara

Makedonska vlada odlučila je da zimski školski raspust bude produžen do 23. januara zbog izuzetno visokog nivoa štetnih čestica u vazduhu u mnogim gradovima zemlje.

U saopštenju vlade se navodi da je ova mera preduzeta da bi se “smanjilo vreme izloženosti učenika zagađenom vazduha” i da bi se zaštitilo njihovo zdravlje.

Iz Vlade Makedonije večeras je saopšteno da na snagu stupaju mere i preporuke za čije sprovođenje zadužuje nadležna ministarstva i institucije posle dobijenih izveštaja resora za životnu sredinu da je uzastopno nadmašen prag alarmiranja zbog prisustva čestica veličine do 10 mikrometri (t.j. premašene vrednosti od 188 mikrograma po kubnom metru) u Bitolju, Tetovu, Strumici i Skoplju.

Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP) i Ministarstvoto zdravstva su zaduženi da preporuče svim pravnim subjektima (poslodavcima) da oslobode od radnih obaveza trudnice, starija lica od 60 godina, kao i osobe sa hroničnom astmom, preležanim miokardnim infarktom ili moždanim udarom, nerzavisno od uzrasta, uz preporuku matičnog lekara.

Da se preporuči poslodavcima da reorganizuju radno vreme i lica koja rade na otvorenom da budu angožovani od 11 do 17 časot, da se ne organizuju sportska takmičenja i druge kulturne manifestacije na otvorenom. Da se obezbede uslovi za povećanje aktivnosti službi hitne medicinske pomoći, domaće posete i patronažne službe.

Vlada je zadužena da naloži svima organima državne uprave, agenciijama, fondovima, biroima, zavodima, javnim preduzećima i akcionerskim društvima u državnoj sopstvenosti, kao i jedinicima lokalne samouprave da smanje do 50 odsto upotrebu službenih vozila i da obezbedi ograničenje radova na građevinskim objektima.

Ministarstvo za rad i scojalnu politiku, u saradnji sa Crvenim krstom i domovima zdravlja da obezbedi prihvatilište za smeštaj beskućnika i da organizuje posete za podršku starim i usamljenim licima.

Ministarstvo za zdravstvo treba da zaduži Službu hitne medicinske pomoći da dostavlja Informaciju Institutu javnog zdravlja o broju poziva (prema dijagnozi/kod MKB10, pol, uzrast, mesto prebivališta/opština), tokom trajanja epizode alarmantnog zagađenja vazduha na dnevnoj osnovi sve do okončanja epizode i nedelju dana posle toga.

Državni inspektorat za životnu sredinu da počne učestale kontrole instalacija koje poseduju A – ISKZ dozvole, da sprovede kontrolna merenja emisiija zagađivačkih supstanci u ambientalnom vozduhu sa akreditovanom laboratorijom u cilju utvrđenja da li se primenjuju propisani uslovi/mere u Dozvoli po odnosu emisiija u vazduhu. MŽSPP, pak, treba da preporuči instalacijama koje poseduju A – ISKZ dozvolu da smanje kapacitet proizvodnje (do 50 prcenata). Od ove mere su izuzete instalacije koje proizvode toplotnu ili električnu energiju.

Jedinice lokalne samouprave su dužne da sprovedu mere propisane u kratkoročnim planovima ili kratkoročne mere usvojene na savetima opština, zaključuje se u saopštenju Vlade Makedonije.

Advertisements

M.S.

Izvor; SPONA