Minimalna cena rada u Srbiji 155 dinara po satu

Minimalna cena rada 155 dinara po satu Članovi Socijalno-ekonomskog saveta danas se nisu dogovorili o minimalnoj ceni rada koja bi se isplaćivala od naredne godine, a po predlogu Vlade Srbije…