Romantični poeta u službi obrazovanja novih naraštaja

Ljudi su kao i reči, za sebe odaberite samo one najpotrebnije! Reče neko mudriji odajući suštinu odabira ljudi sa kojima živite, radite, delite dobro i zlo… u mnoštvu nedaća sa…