Čajetina: kako i od čega živi Milan Stamatović, predsednik opštine, gazda i šef

Njemu bajno, drugima očajno

Nesumnjivi “bos” u opštini Čajetina, svakako je predsednik opštine, čovek koji je shvatio svoju ulogu kao da je neprikosnoveni suveren. Potpisuje, donosi odluke, gradi, izgrađuje i sebe nagrađuje, ali sve samostalno, bez odluka, tendera i sličnih “remetilačkih okolnosti”. O tome piše grupa zaposlenih u opštinskoj upravi. Zbog dužine pisma i ograničenog prostora, Tabloid objavljuje deo njihovog obračanja javnosti

Još u februaru mesecu 2009. godine, predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović potpisuje ugovor o izmeni plana generalne regulacije. Ovo je obavljeno bez odluke Skupštine. Zapravo, Skupština je odluku o izmeni plana donela tek 10. decembra 2009.godine. Takođe je ovaj ugovor potpisan i bez sprovedenog postupka javnih nabavki. Suma koja je za ovaj posao plaćena arhitektonskom fakultetu, iznosila je 176. 000 evra, ali samo za 50 odsto plana! Pri tome, nije definisano da li je to 50 odsto površine ili dokumentacije, pa se jedinična cena na koju se ugovarači pozivaju može tumačiti dvojako!

Takođe bez sprovedenog postupka javnih nabavki i bez odobrenja Skupštine, Milan Stamatović potpisuje i drugi ugovor za 25 odsto plana i to na 88. 300 evra. Međutim, kada se izvede čista matematika, jasno je da se jedinična cena koja je navedena u ugovoru i konačna ne slažu. Ubrzo se ispostavilo da postoje četiri ovakva ugovora, potpisana bez odluke Skupštine i bez sprovedenog procesa javnih nabavki, koja su, blago je reći, ogledalo kriminala koji sprovodi Stamatović. Takođe se zna da su užički nadležni  organi dobro obavešteni o svemu, ali niko nikada nije preduzeo nijednu radnju za koju je morao biti nadležan. Nije još zvanično utvrđeno, ali u Čajetini obavešteni pričaju da je Milan Stamatović dobio i stan u Beogradu u naseljuVoždovac. Reč je o dupleksu koji se možda vodi na ime Spasoja Timotijevića.

I u slučaju preduzeća “Danica”, Stamatović pokazuje svoju “preduzetničku inicijativu”. Tako, samo na osnovu izveštaja neke komisije, opština bez raspisanog javnog oglasa o pribavljanju nepokretnosti, donosi odluku da kupi poslovni prostor za preko 50 miliona dinara.

Komisija je obišla četiri privredna subjekta i donela odluku da je jedini koji odgovara kupovini „Danica d.o.o.” Nijedan privredni subjekt nije imao nikakva saznanja šta Opština Čajetina hoće da kupi, kolika joj površina treba i nijedan drugi normativ na osnovu čega bi dao svoju ponudu, samo je komisija obišla objekte i samoinicijativno predložila rešenje.

Ceo postupak odrađen je bez saglasnosti i mišljenja UO KJP i direktora i bez ikakvog elaborata. Usledile su smene direktora, UO KJP, svih mogućih šefova, kako bi se što pre odradio posao i novac prebacio „Danici d.o.o.”.

Bez obzira što je „Danica d.o.o.” pod hipotekom i što objekti nisu legalizovani, SO Čajetina donosi odluku, naravno bez ikakvih ponuda i bez oglasa da potpiše ugovor sa „Danicom d.o.o.” ali tek kada objekat bude bio bez hipoteke i kad se legalizuje.

Onda vrlo brzo reaguju predsednik opštine i načelnik Opštinske uprave potpisujući predugovor samoinicijativno gde je obaveza SO Čajetine da izda menice vlasniku „Danice” o isplati kako on na osnovu menica i garancije od opštine skinuo hipoteku i legalizovao objekte. Opština je svojim novcem garantovala privatnoj firmi i omogućila joj da reši svoje probleme kako bi joj što pre novac bio prebačen.

„Danica d.o.o.” skida hipoteku na osnovu opštinskih menica i dolazi do mogućnosti zaključenja ugovora. Međutim, pre zaključenja ugovora potrebna je saglasnost opštinskog javnog pravobranioca.

Javno pravobranilaštvo opštine Čajetina ne daje saglasnost na potpisivanje ugovora (dokument je u prilogu), međutim, predsednik i načelnik Opštinske uprave menjaju jednu reč u predlogu ugovora i umesto „saglasnosti”, stavljaju reč „mišljenje”. Tako da mišljenje iako je negativno, ugovor može da se potpiše.

I u slučaju izgradnje crkve na Zlatiboru, Stamatović je pokazao kakav je rukovodilac i gde mu je mesto. Naime, Vojislav Ćirović, kao vlasnik preduzeća “Danica” i predsednik građevinskog odbora (za izgradnju crkve), suvereno odlučuje o izboru podizvođača, ali i o tome gde će i šta raditi njegovi radnici i radnici podizvođača.Ti radnici rade i na izgradnji privatne porodične kuće Milana Stamatovića u Sirogojnu, kuće Ljubiše Radulovića u Gostilju i kuće Miloja Rajevića na Zlatiboru. Naravno, sve na teret troškova građenja crkve. Ovde treba napomenuti da je Rajević na plaćenoj funkciji predsednika Skupštine opštine Čajetina.

Ovo je samo mali deo mahinacija koje već godinama u Čajetini i u regionu Zlatibora sprovodi Stamatović sa svojim poslušnicima. Ko će mu stati na put u državi gde ne funkcionišu institucije?