Rajko Dvizac: Berbernica

Umro je brica! Varoški berberin Stevan. Otišao je tiho, nečujno. To nije vest za medije, to nije vest čak ni za njegove varošane. A trebalo bi. O, i te kako…

Šta natera mladog čoveka da prestane da se pita, da prestane da čezne da vidi šta ima iza onog i onog i onog zida?

Šta natera mladog čoveka da prestane da se pita, da prestane da čezne da vidi šta ima iza onog i onog i onog zida? Možda vam je nekad neko rekao…