I vanbračna deca imaju pravo na porodičnu penziju

Udovica, koja se nadala da će posle smrti supruga biti jedini naslednik njegove penzije, ubuduće će novac morati da deli s njegovom vanbračnom decom. Njoj će sada umesto 100 odsto pripasti samo četvrtina penzije, piše Politika.

Supruga, koja je ostala nedavno bez supruga, a koja ispunjava uslove za porodičnu penziju, javila se ovih dana redakciji lista Politika začuđena što ova primanja pokojnika mora da deli s njegovom decom iz vanbračnih veza. Kaže da je samo s njom bio zvanično u braku, pa joj nije jasno kako taj novac pripada i drugima, budući da i sama s mužem ima dvoje zajedničke dece.

“Deca su mi još u srednjoj školi i koliko znam imaju pravo da do 26 godine primaju porodičnu penziju, ako su na redovnom školovanju. Budući da sam računala da će kompletan iznos suprugove penzije biti dovoljan i za decu i za mene, htela sam da podnesem zahtev za prevremenu starosnu penziju. Kada su mi se, međutim, javila i ostala vanbračna deca pokojnog supruga, shvatila sam da ta njegova penzija mora da se deli na sve nas, i da prekidom posla neću imati mogućnosti da sama odškolujem decu. Ne znam da li se porodična penzija odnosi i na majke te dece, iako su bili u vanbračnoj vezi”, pita ova čitateljka koja se javila u neverici da nije jedini naslednik.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da nema iznenađenja, i da je prema odredbama Zakona o PIO, osnov za ostvarivanje prava na porodičnu penziju isključivo bračna zajednica. Vanbračni supružnici ne mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju u Srbiji, bez obzira na to koliko je vanbračna zajednica trajala. Međutim, ovo pravilo ne važi za decu rođenu u vanbračnoj zajednici – ona su u svojim pravima potpuno izjednačena sa decom rođenom u braku.

Procenat penzije se određuje prema broju članova porodice koji imaju pravo na tu penziju – za jednog člana 70 odsto, za dva 80, tri 90 procenata, za četiri ili više članova 100 posto. U konkretnom slučaju, ako bi porodična penzija bila određena za četiri člana, udovici bi pripadalo 25 odsto od penzije. Istovremeno udova stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti bračnog druga navršila 53 godine života.

Na pitanje da li mora odmah da se penzioniše, ili može da nastavi da radi i da podnese zahtev za porodičnu penziju tek kada odluči da ide u penziju, u PIO kažu, da udova može da nastavi da radi i da podnese zahtev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju kada to bude odlučila.

Izvor: Nova ekonomija