Preokret oko Ub-Lajkovac: Izvođači traže naknadu štete od ministarstva Zorane Mihajlović

Preokret oko Ub-Lajkovac: Izvođači traže naknadu štete od ministarstva Zorane Mihajlović

Beograd — Izvođači radova na deonici Ub-Lajkovac, “Putevi Užice” i “Planum”, od kojih je država naplatila bankarske garancije od 342 miliona dinara, traže nadoknadu štete

Preokret oko Ub-Lajkovac: Izvođači traže naknadu štete od ministarstva Zorane Mihajlović

Ministarstvu građevinarstva su predali odštetni zahtev “težak” 728,7 miliona dinara, jer ih je toliko koštala prevremena i, kako veruju, neopravdana naplata bankarske garancije sa svim troškovima. Hoće li im uvažiti zahtev znaće se naredne nedelje, kada ističe rok do kojeg Ministarstvo treba da se izjasni, pišu Večernje novosti.

Zahtev prati stručna ekspertiza svih raspoloživih dokumenata. Stručnjaci građevinske struke tvrde da su podužne pukotine na putu nastale zbog propusta u glavnom projektu, jer su visoki nasipi projektovani na loše nosivoj podlozi, koja je u toku 2016. bila poplavljena. Analiza stabilnosti nasipa rađena je za očekivane uslove, a ne za ekstremno loše, kakvi su tokom poplava bili.

“Neopravdano smo okrivljeni”, tvrde izvođači.

“Radili smo prema glavnom projektu. Kontrolu kvaliteta i obima izvedenih radova je kontrolisala stručna nadzorna služba koju je angažovao investitor, kao i akreditovane laboratorije koje su ugovorom angažovane na ovom projektu. Važno je da o svemu sudi struka. Nakon toga je došlo do oštećenja. Trebalo je utvrditi uzrok tih oštećenja, a ne proglašavati krivca. Uzroka je više. Problem je bio u glavnom projektu, ali i u neodržavanju kompletne deonice auto-puta, posebno drenažnog sistema i odvodnih kanala. Svi pričaju o ugrađenoj glini. Projektom je predviđen zemljani nasip, i on je po projektu urađen, uz dokaz o podobnosti materijala za izradu nasipa”, navode.

Ekspertiza iznosi i podatak da su izvođači u toku gradnje 2011. tražili promenu projektnog rešenja za tlo koje je osnova nasipa na jednom delu deonice, jer su uvideli problem.

Advertisements

Prihvaćen je jedan od njihovih predloga i upravo na tom delu danas nema podužnih pukotina. Izvođači su sve radove predviđene ugovorom završili novembra 2014, kada je i predat zahtev za tehnički prijem, ali Ministarstvo nije poštovalo predviđeni rok, pa su izvođači održavali put skoro čitave 2015. Tehnički pregled i prijem radova su urađeni u toku 2015, posle čega je izvršena primopredaja izvedenih radova decembra 2015.

Time je prestala odgovornost izvođača, jer je put predat investitoru. Putari ne znaju da li je investitor angažovao građevinsku firmu koja bi održavala predmetnu deonicu. Ministarstvo snosi direktnu odgovornost za period posle obavljenog tehničkog prijema.