Srbi kupuju Albanke. Cena od 2.000 do 3.000 evra! Kupuju se i devojčice od 10 do 12 godina

Srbi kupuju Albanke. Cena od 2.000 do 3.000 evra! Kupuju se i devojčice od 10 do 12 godina Cene se kreću od 200 pa i do više hiljada evra. Međutim,…