Danas je Međunarodni Dan ljudskih prava

Dug put je trebalo čoveku da postane slobodan, da može da bude biće onako kakvim ga je Bog stvorio. Međutim oni koji su vladali plašili su se dati određene slobode…