Veterani i dalje čekaju boračke legitimacije

Zakon je stupio na snagu ali u nadležnim opštinskim službama kažu da čekaju instrukcije Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Pedesetogodišnji Beograđanin, koji je kao rezervista Vojske Jugoslavije…