Veterani i dalje čekaju boračke legitimacije

Zakon je stupio na snagu ali u nadležnim opštinskim službama kažu da čekaju instrukcije Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja

Pedesetogodišnji Beograđanin, koji je kao rezervista Vojske Jugoslavije učestvovao u ratu 1999. godine, otišao je do opštine Zvezdara sa namerom da ostvari pravo na boračku legitimaciju, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica koji je stupio na snagu 1. januara ove godine.

– Možete uzeti formular i predati zahtev ali boračke legitimacije ne izdajemo jer čekamo instrukcije nadležnog ministarstva – odgovorila mu je službenica.

Dugo najavljivani pomenuti zakon je, više od dve decenije po okončanju ratnih dejstava, veliki pomak u regulisanju položaja veterana. Ova tematika je konačno objedinjena u jednom aktu, naravno podrazumeva se briga o porodicama poginulih vojnika i invalidima, ali ono što je novo to je što su prvi put u zakonu prepoznati svi učesnici ratova, dakle i oni koji nisu izgubili život ili teško ranjeni.

Svi oni imaju pravo na boračke legitimacije, na osnovu kojih će moći da ostvare izvesna prava koja im za sada daju lokalne samouprave. Najpoznatiji primer takve brige i dalje je popust na komunalne usluge stanovanja u Beogradu, iako je taj popust u međuvremenu smanjen u odnosu na onaj prvobitni.

Izdavanjem boračkih legitimacija praktično će se napraviti registar veterana, pa će konačno biti poznat i zvanični podatak koliko je građana Srbije učestvovalo u ratovima devedesetih godina u aktivnom ili rezervnom sastavu vojske i policije.

Proverili smo kakva je, kada je reč o izdavanju boračkih legitimacija, situacija u Novom Beogradu, najvećoj opštini prestonice.

– Tokom meseca januara i februara opštinskom Odseku za boračku i invalidsku zaštitu podneto je oko 20 zahteva za priznavanja statusa borca a od nadležnog ministarstva se čekaju dalje instrukcije kada je u pitanju izdavanje boračke legitimacije – odgovorili su na pitanja „Politike” u Informativnoj službi Gradske opštine Novi Beograd.

Kako pojašnjavaju, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja donelo je Pravilnik o legitimaciji, ali još uvek nije dostavilo Opštinskom odseku za boračku i invalidsku zaštitu primer obrasca legitimacije i instrukcije po kojima će se izdavati.

– Onog momenta, kada opštinski odsek dobije primer obrasca i potrebne instrukcije, pristupiće izdavanju boračkih legitimacija zainteresovanim licima. Lice kome je priznat status borca pri podnošenju zahteva za boračku legitimaciju od dokumentacije prilaže samo rešenje da mu je priznat status borca – preciziraju nadležni u opštini Novi Beograd.

U Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda, nadležnom za pitanja veterana, kažu da nemaju informaciju o tome kakvo je interesovanje stranaka za ostvarivanje statusa borca a samim tim i za izdavanje boračke legitimacije s „obzirom da se zahtevi podnose nadležnim opštinskim organima”.

– Prema Pravilniku o legitimaciji propisano je da legitimaciju borca izdaje po službenoj dužnosti gradski, odnosno opštinski organ koji je nadležan da u prvostepenom postupku, prema prebivalištu stranke, odlučuje o pravima iz boračko invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Nadležni organ izdaje legitimaciju, po pravosnažnosti rešenja kojim je korisniku priznat status borca – navode u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Zakon, objašnjavaju, definiše da se po zahtevu stranke pokreće postupak utvrđivanja statusa borca. Uz zahtev se prilažu potrebni dokazi koji moraju sadržati podatke o datumu početka i datumu prestanka vojnog angažovanja borca. Ako podnosilac zahteva ne priloži potrebne dokaze, nadležni organ će potrebne dokaze zatražiti službenim putem.

– Sve informacije o uslovima za ostvarivanje statusa borca i potrebnim dokazima podnosilac zahteva može dobiti u prvostepenom organu – ističu u sekretarijatu.
U nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja „Politiku” su uputili na rešenja predviđena pomenutim zakonom koji propisuje postupak za sticanje prava na boračku legitimaciju.

– Pravilnikom o legitimaciji se bliže propisuju uslovi i način izdavanja legitimacije, izgled legitimacije, sadržina, rok važenja i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama borca, ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata, korisnika porodične invalidnine, člana porodice umrlog civilnog invalida rata ili civilne žrtve rata – navode u ministarstvu.

Advertisements

Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u intervjuu za „Politiku” u decembru prošle godine podsetila je da zakon koji reguliše ovu tematiku stupa na snagu 1. januara 2021. godine. „To znači da će izrada legitimacija biti realizovana početkom godine”, izjavila je tada ministarka nadležna između ostalog i za boračka pitanja.

Izvor: Politika

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *