FON danas o doktoratu Siniše Malog

Neposredno nakon izjašnjavanja Nastavnonaučnog veća, mišljenje ovog tela biće prosleđeno Etičkom odboru Univerziteta u Beogradu, koji je ovlašćen da donese konačnu odluku o doktorskoj disertaciji. ekan Fakulteta organizacionih nauka (FON)…

Novosadski profesor doktorirao na temu poezija Branimira Džonija Štulića

Novosadski profesor doktorirao na temu poezija Branimira Džonija Štulića Zlatomir Gajić, predavač na Odseku za medije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, prvi je naučnik koji je doktorirao na temu…