FON danas o doktoratu Siniše Malog

Neposredno nakon izjašnjavanja Nastavnonaučnog veća, mišljenje ovog tela biće prosleđeno Etičkom odboru Univerziteta u Beogradu, koji je ovlašćen da donese konačnu odluku o doktorskoj disertaciji.

ekan Fakulteta organizacionih nauka (FON) zakazao je za danas vanredno zasedanje Nastavnonaučnog veća, na kojem će se članovi ovog tela izjasniti o izveštaju o doktorskoj disertaciji ministra finansija Siniše Malog. Neposredno nakon izjašnjavanja NNV FON-a, javnost će biti obaveštena o ishodu, obećano je s fakulteta, a mišljenje će biti prosleđeno Etičkom odboru Univerziteta u Beogradu, koji je ovlašćen da donese konačnu odluku o doktorskoj disertaciji.

Prethodnih dana, o ovoj temi se prvo izjasnila Stručna komisija fakulteta i izveštaj dostavila arhivi FON-a, a potom se, na zahtev dekana, po hitnom postupku u petak izjasnila i Etička komisija.

Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) došao je do ovog izveštaja, u kome se predlaže da zbog „postojanja elemenata neakademskog ponašanja u doktorskoj disertaciji Siniši Malom bude izrečena mera javne opomene”.

Kako su objavili mediji, u izveštaju se navodi da Komisija nije imala dovoljno činjenica na osnovu kojih bi mogla doneti nedvosmisleno mišljenje o doktoratu. „U Stručnom mišljenju (Stručne komisije) nije navedena ocena da li je do propusta došlo, i u kojoj meri, na osnovu namere, nemara ili druge radnje kandidata”, navodi se u zaključku Etičke komisije, prenela je Beta.

Podsećanja radi, „Politika” je 29. decembra 2016. godine ekskluzivno objavila prvi izveštaj Etičke komisije po kojoj doktorska disertacija tadašnjeg gradonačelnika Beograda, koju je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu – nije plagijat, a taj izveštaj je prihvatilo i NNV FON-a.

FON je i u julu 2014. odbacio prijavu plagijata kao neosnovanu. Zaključak analize je bio da jeste bilo neadekvatnog korišćenja literature, ali ne u meri da bi se osporila disertacija

Zaključeno je da je procedura prijave i odbrane doktorske disertacije sprovedena u skladu sa zakonom, da disertacija ima originalan naučni doprinos koji ne može biti osporen, uprkos tome što postoje propusti u načinu citiranja, ali koji su zanemarljivog obima.

– Kada je formirana komisija, zatražena je i izjava autora. Siniša Mali je negirao navode „Peščanika” i rekao da je disertacija rezultat njegovog profesionalnog opredeljenja već 20 godina. Izveštaj je zatim prihvaćen na sednici NNV-a 21. decembra. Odluku veća i izveštaj Etičke komisije poslali smo Rektoratu Univerziteta u Beogradu – rekao je tada za naš list dekan prof. dr Milija Suknović.

Ko su članovi komisije
Kako bi se obezbedila objektivnosti, nijedan član Stručne komisije koja je bila zadužena za utvrđivanje postojanja neakademskog ponašanja u izradi doktorske disertacije Malog nije profesor FON-a. Komisiju čine dr Dejan Erić, redovni profesor Beogradske bankarske akademije, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, koji je imenovan odlukom Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, zatim dr Vinko Kandžija, profesor emeritus na Univerzitetu u Rijeci, koji je imenovan odlukom Veća grupacija društveno-humanističkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Članovi su i dr Tomaž Čater, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, i dr Dragan Mikerević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

FON je i u vreme prethodnog dekana dr Milana Martića (u julu 2014) odbacio prijavu plagijata kao neosnovanu. Tada je takođe urađena analiza sa zaključkom da jeste bilo neadekvatnog korišćenja literature, ali ne u meri da bi se osporila disertacija. Ovaj izveštaj NNV je prihvatilo sa 108 glasova za i četiri uzdržana, a sve je prosleđeno Univerzitetu u Beogradu.

Iako se iz sednice u sednicu očekivalo da Senat BU razmatra ovaj slučaj, to se nije dogodilo, uz objašnjenje da nedostaje zakonska procedura za utvrđivanje plagijata. To je otklonjeno usvajanjem Kodeksa profesionalne etike i Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova. Ponovo je od FON-a zatražen izveštaj, u skladu s novim procedurama.

Podsetimo, Siniša Mali odbranio je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 2013. godine doktorsku tezu pod nazivom „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i iskustva Srbije”. Članovi komisije bili su vanredni profesor FON-a Slađana Barjaktarović Rakočević i redovni profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin, dok je mentor bio prof. dr Ondrej Jaško.

Internet portal „Peščanik” je jula 2014. godine objavio tekst u kojem prof. dr Raša Karapandža navodi da je analizom utvrđeno da je najmanje trećina teksta doktorskog rada plagirana. U januaru 2015. godine časopis „Organization and Management” je povukao članak čiji je koautor Mali, a u pitanju je bio jedan od dva naučna rada na osnovu kojih je stekao pravo da brani doktorski rad. Objašnjenje je bilo da su neki delovi teksta gotovo identični doktorskoj tezi Stefanosa Hajlemeriama s Univerziteta u Groningenu, koja je odbranjena 2001. godine.

Nakon revizije teksta koju je podneo jedan od autora, rečeno je tada „Politici”, uredništvo časopisa je ponovo objavilo članak s uvodnom naznakom u kojoj je naveden još jedan izvor iz literature koja je korišćena prilikom izrade studije, a koja je u prethodnoj verziji tehničkom greškom izostavljena. Na kraju teksta, koji je dostupan i na onlajn izdanju časopisa, navodi se da se autori (Siniša Mali, Slađana Barjaktarović Rakočević i George Savoju) izvinjavaju zbog greške.

Advertisements

Mali je inače diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirao 1998. godine s temom „Trgovinske izložbe kao instrument promocije preduzeća”. Naredne godine, magistrirao je i na Vašingtonskom univerzitetu u Sent Luisu, na smeru finansija.

Izvor: Politika

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *