Dragoslav Mihailović: Eksperimenti na Golom otoku sa nespavanjem su bili toliko ubedljivi. I mene su mučili

Dragoslav Mihailović: Eksperimenti na Golom otoku sa nespavanjem su bili toliko ubedljivi. I mene su mučili Tekst akademika Dragoslava Mihailovića iz prošlog broja Nedeljnika, o mučenjima i eksperimentima na logorašima…