Šta je to što je bitno ženama na vlasti?

Šta je to što je neke žene pretvorilo u hladnokrvne sluge nehumane politike i pitanja SNS članicama Pripadam nekoj srednjoj generaciji što je za ovaj tekst bitno samo sa stanovišta…