Šajn: Formirati fond solidarnosti za socijalno ugroženu decu

BEOGRAD – Predsednik Romske partije Srđan Šajn predložio je formiranje Fonda solidarnosti za socijalno ugroženu decu, najviše pogođenu krizom izazvanom epidemijom korona virusa, u koji bi, najpre državni funkcioneri, službenici, poslanici,…