Zadatak Fronteksa je da radi nadzor granica i da utvrdi šta rade granični organi Srbije

Zadatak Fronteksa je da radi nadzor granica i da utvrdi šta rade granični organi Srbije Zadatak Fronteksa je da radi nadzor granica i treba da utvrdi šta rade granični organi…