Zadatak Fronteksa je da radi nadzor granica i da utvrdi šta rade granični organi Srbije

Zadatak Fronteksa je da radi nadzor granica i da utvrdi šta rade granični organi Srbije

Zadatak Fronteksa je da radi nadzor granica i treba da utvrdi šta rade granični organi Srbije, objašnjava Gordan Paunović iz Info parka. Paunović kaže i da nisu poznati detalji sporazuma Srbije i EU, ali da očekuje da vodi pojačanju kapaciteta srpskih graničnih jedinica, kako bi bile što operativnije i efikasnije.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i evropski komesar za unutrašnja pitanja i migracije Dimitris Avramopulos parafirali su u sporazum Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) u Srbiji.

“Srbija je povuka snage s granice na jugoistoku što je dovelo do porasta migranata. To će biti združene patrole gde će službenici moći da se uvere kako Srbija kontroliše granice, i ne treba da bude samo na južnoj granici već i na granici sa BiH, koja je bila najveći problem”.

Paunović kaže da nije moguć cilj Fronteksa – da protok migranata preko Balkana bude nula.

Zadatak Fronteksa je da radi nadzor granica i da utvrdi šta rade granični organi Srbije
Foto: N1

“Isto kao što balkanska ruta postoji već 15-20 godina i sve vreme cure neki ljudi koji su van sistema, uvek će preko ovih granica postojati migracije, ali je cilj da njihov broj bude takav da može da se kontroliše”.

On navodi da se traže rešenja da se spoljne granice EU hermetički zatvore, a da se ljudi u Africi motivišu da ostanu i ne napuštaju svoje zemlje.

“Odatle je krenuo strah građana Srbije da će Srbija biti jedna od zemalja gde će se praviti centri u kojima bi se vršilo profilisanje migranata. Srbija je daleko od takvog aranžmana, sve i da uspeju da naprave mehanizam da će Srbija i Fronteks skupljati te ljude, Srbija nema pravni mehanizam da jednog čoveka vrati u Avganistan, Iran ili Pakistan. To je ozbiljna tehnička zavrzlama”.

Paunović kaže i da nisu poznati detalji sporazuma Srbije i EU, ali da očekuje da vodi pojačanju kapaciteta srpskih graničnih jedinica, kako bi bile što operativnije i efikasnije.

“Međutim, sporazum neće imati smisla ako se desi da Fronteks bude jedno vreme prisutan pa se povuče i da onda opet imamo priliv migranata. Fronteks je ozbiljnija institucija nego pojedinačne policije. Kada pomenete migrante u Beogradu, ljudi se iznenade da ih još ima, ali samo u toku prošle nedelje broj miganata rastao je po 100, to su cifre koje podsećaju na 2015, od kad je BiH otvorena kao novi hot spot to je proizvelo efekat na ljude, pokrenuo ih, videli smo nešto veću migraciju preko Srbije”.

Dolazak Fronteksa na Balkan je vezan za prekdianje ulazaka u Bosnu, smatra Paunović i dodaje da Evropa ne želi da na granicama EU gradi kampove.

“BiH ima psihološku težinu, za one ljude koji su dugo zarobljeni u Srbiji, ona je predstavljala još jednu savladanu granicu, ušli su u Bosnu i onda se našli u istom problemu kao u Srbiji, jer imaju granicu sa Hrvatskom. Hrvati su loše branili tu granicu, ali je sada bolje kontrolišu i broj ljudi koji su zarobljeni u Bosni se gomila. Za Srbiju je važno da se promenio odnos ljudi koji u Bosnu uklaze preko albansko-crnogorske rute i preko Srbije, sada uglavnom ulaze preko srbije, tako da će biti dosta posla”.

Advertisements

Izvor: N1