Od “jugoikone” do mučne izolacije: “Uspon i pad ‘prve drugarice’ Jugoslavije”

Od “jugoikone” do mučne izolacije: “Uspon i pad ‘prve drugarice’ Jugoslavije” Jovanka Broz, supruga doživotnog predsednika SFR Jugoslavije Josipa Broza Tita, prošla je tokom života put od živog simbola jedne…