Srbija među najsporije rastućim privredama, iako vlast kaže drugačije

Srbija među najsporije rastućim privredama, iako vlast kaže drugačije Srbija i Hrvatska su dve najsporije rastuće privrede u širem geografskom okruženju jugoistočne Evrope, ali i u skupini zemalja u tranziciji,…